Spørsmål & svar

HVORDAN BESTILLE POSE?

Som medlem har du mulighet til å bestille Kooperativets pose omtrent månedlig. Posen blir klar for bestilling cirka to uker før utlevering og bestilles via en link som blir sendt på e-post til alle kooperativets medlemmer. 

 

Bestillingsfrist er ved onsdag midnatt, en uke før utlevering. Det vil si at om du ønsker pose i uke 36, vil bestillingsfristen være onsdag uke 35. 

Innkjøpsgruppa som består av frivillige medlemmer, lager og bestiller månedens pose basert på bøndenes utvalg. Innholdet i posen blir tilgjengelig i samme e-post som inneholder linken til bestillingen. Vi forteller også om posene på Facebookgruppe.

HVA KREVES DET AV MEG SOM MEDLEM?

Siden Kooperativet er en non-profit virksomhet, er vi helt avhengig av frivillig engasjement for å drive Kooperativet. Som medlem forplikter du deg til å delta ved å stille opp på vakter eller ved å delta i styret. 

 

Dugnadsinnsatsen tilsvarer omtrent en vakt eller to i løpet av ett år. I hovedsak er det ved pakking og utlevering av poser, men vi har også behov for at medlemmer hjelper til ved ulike arrangementer.  

 

Pakkevakt - to medlemmer – pakking av poser, onsdag klokka 19-20.30

Utleveringsvakt - ett medlem – registrere og levere ut poser, torsdag klokka 15.45-18.00

 

Det er alltid veldig hyggelig på Kooperativet-vaktene, og det er en god mulighet til å bli kjent med andre medlemmer. 

Styret har et overordnet ansvar for å koordinere pakking og utlevering. Det settes opp en vaktliste per halvår over hvilke medlemmer som hjelper til ved pakking og utlevering av Månedens pose.

 

En fra styret er alltid til stede under pakkevakter og utleveringsvakter. 

HVA SKJER HVIS JEG IKKE HENTER POSEN?

Kooperativet lagrer ikke varer. Vi har ikke oppbevaringsmuligheter eller folk til å administrere lagring i andre tidsrom enn utleveringsdagen. 

 

Du forhåndsbetaler posen. Dette skaper en sikkerhet for at bonden får betalt for leveransen. Glemmer du å hente posen, får bonden likevel pengene sine, men du mister grønnsakene dine. Posene som ikke blir hentet gis til Det grønne Hus i Halden. Her vil styremedlemmene hjelpe til med å levere posen.

 

 

Les mer om Det Grønne Hus her.

JEG KAN IKKE HENTE POSEN MIN. HVA GJØR JEG?

Du kan ta kontakt med styret via Messenger på Facebook eller mail kontakt@haldenkooperativ.no for å gjøre en avtale om henting av posen. Dersom det ikke er gjort avtale med noen fra styret, gis poser som ikke blir hentet til Det Grønne Hus. Der kommer produktene kommer til gode hos noen som trenger det!

Det er ditt ansvar å hente posen din innenfor utleveringstiden (klokka 16 -18). Hvis du ikke selv kan hente posen din, kan du avtale med et familiemedlem eller en venn om å hente den for deg. Kooperativet refunderer ikke penger eller posens innhold om den ikke hentes. 


 

Innkjøpsgruppa som består av frivillige medlemmer, lager og bestiller månedens pose basert på bøndenes utvalg. Hva som er innholdet i posen, blir tilgjengelig i samme e-post som inneholder linken til bestillingen. Vi forteller også om posene på Facebook.

KAN ANDRE HENTE POSEN MIN?

Ja, den som henter må bare oppgi ditt navn. Husk å sende med det tomme Kooperativ-nettet for levering. 

HVORFOR STEMMER IKKE ALLTID MÅNEDENS POSE MED DET ANNONSERTE INNHOLDET?

Noen ganger kan det bli feil med leveransen eller bonden har litt mindre av en vare og må derfor erstatte den med noe annet. Vi får ikke alltid vite om endringene tidsnok til å rette opp i informasjonen som er blitt annonsert tidligere. Vi sikrer så godt vi kan at det alltid er varer til riktig verdi i posen, selv om noen varer kan være annerledes enn de annonserte.

JEG HAR GLEMT Å BESTILLE?

Vi har ikke mulighet til å ta imot bestillinger etter fristen, da bestillingene sendes til bonden/produsenten dagen etter bestillingsfrist. 

 

Vi anbefaler at man bestiller med en gang man får påminnelse om posebestilling.