Halden Kooperativ SA

logo-fra oslo.jpg

Halden Kooperativ er et medlemseid og medlemsdrevet samvirke for direktesalg av lokale råvarer som er økologisk og biodynamisk produsert. Prisene skal gagne både bonden og medlemmene.

 

Kooperativet er ikke en vanlig butikk eller en kommersiell aktør.

I tillegg til maten du får utlevert i posen, får du kunnskap om sesong og lokale matvarer, bærekraft og miljø. I Kooperativet får du også et sosialt fellesskap som arbeider sammen og verdien av å hjelpe en økobonde med en rettferdig pris. 

Halden kooperativ ble startet i 2016. Kooperativeter eid og drevet av medlemmene, og åpent for alle. Kooperativet baseres på frivillighet, og har et styre som arbeider utelukkende frivillig med informasjonsarbeid, koordinering, beslutningstaking og andre formaliteter. Årsmøtet er Halden Kooperativs øverste styringsorgan.

Medlemmer kan bestille poser og tilleggsprodukter. Vi holder til hos Blender Collective i Storgata 15. Her foregår alt rundt posen ved både pakking og utlevering.