©2023 by HALDEN KOOPERATIV -  Proudly created with Wix.com

Halden Kooperativ SA

Halden Kooperativ er et medlemseid og medlemsdrevet samvirke for direktesalg av lokale råvarer som er økologiske og biodynamisk produsert. Prisene skal gagne både bonden og medlemmene.

 

Kooperativet er ikke en vanlig butikk eller en kommersiell aktør.

I tillegg til maten du får utlevert i posen, får du kunnskap om sesong og lokale matvarer, kunnskap om bærekraft og miljø, et sosialt fellesskap som arbeider sammen og verdien av å hjelpe en økobonde med en rettferdig pris.

 

Du betaler 250 kroner årlig i kontingent for å være medlem. Når kontingenten er betalt, får du mulighet til å bestille poser og tilleggsprodukter. Vi er i dag så heldige å få benytte lokalene til Yolo tegnestudio, som holder til på torget i Halden. Her foregår alt rundt posen ved både pakking og utlevering. 

 

Halden kooperativble startet i 2016. Kooperativeter eid og drevet av medlemmene, og åpent for alle. Kooperativet baseres på frivillighet, og har et styre som arbeider utelukkende frivillig med informasjonsarbeid, koordinering, beslutningstaking og andre formaliteter. Årsmøtet er Halden Kooperativs øverste styringsorgan.