©2023 by HALDEN KOOPERATIV -  Proudly created with Wix.com

Slik fungerer det...

Medlemskapet i Halden Kooperativ koster 250 kroner og er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.

Pengene går blant annet til innkjøp av handlenett, driftsutstyr, bankgebyrer etc. Det kan også gå til arrangementer som gårdsbesøk, kurs og sosiale arrangement. 

 

Som medlem av Halden Kooperativ kan du kjøpe Månedens pose. Dette gjøres via en link som blir sendt på e-post til alle Kooperativets medlemmer, når innholdet er bestemt. Posen blir også annonsert på Facebooksiden vår, @haldenkooperativ. ​

 

Bestillingsfrist er alltid ved onsdag midnatt en uke før posen skal hentes. Du bestemmer selv hvilke poser du ønsker å bestille. 

 

-Rent økonomisk er du ikke bundet til annet enn de bestillingene du velger å gjøre-

 

En pose med lokalt produserte økologisk/biodynamisk råvarer som for eksempel frukt, bær, grønnsaker, mel og andre forbruksvarer koster 220 kroner (inkludert bestillingsavgift). Vi har også ofte tilbud om en liten pose til 120 kroner som består av omtrent samme innhold, men mengden er halvert. 

 

I tillegg til månedens pose kan du også ofte bestille produkter som økologiske egg, melprodukter fra Holli Mølle, oljer med mer. 

 

Posen hentes hos Yolo tegnestudio, Torget 2, 1767 Halden.

Utlevering foregår på torsdag (annonserte dato) mellom klokka 16.00 og 18.00

 

Alle kan være medlem i Halden Kooperativ. Når andelsinnskudd/medlemskontingent er betalt, står du fritt til å kjøpe de posene og tilleggsproduktene du selv ønsker. For at Halden Kooperativ skal kunne driftes, er vi avhengige av at alle medlemmer bidrar på dugnad.

 

Dugnadsinnsatsen beregnes til å være mellom 3-6 timer (tilsvarende to vakter) i løpet av ett år. I hovedsak gjelder det ved pakking og utlevering av poser, men vi har også behov for at medlemmer hjelper til i styret og ved ulike arrangementer.  

 

Pakking: To medlemmer - Pakkevakten går ut på å kontrollere, telle, veie og pakke varene i jutenettene til Kooperativet. Pakkingen foregår onsdag kveld, dagen før utlevering og varer omtrent en time.

 

Utlevering: Ett medlem - Under utleveringsvakten får du i oppgave å dele ut posene til de medlemmene som har bestilt. Det føres en oversikt over utleveringene på skjemaet som ligger klart i utleveringslokalet. Rengjøring og rydding av lokalet er også en del av utleveringsvaktens oppgave. Utleveringsvakten varer omtrent to timer.

 

Logistikkansvarlig i styret har et overordnet ansvar for å koordinere pakking og utlevering.  Det settes opp en vaktliste per halvår over hvilke medlemmer som hjelper til ved pakking og utlevering av Månedens pose.