Slik fungerer det...

 Medlemmer i Halden Kooperativ kan kjøpe månedens pose. Når innholdet er bestemt, sendes det en lenke til alle Kooperativets medlemmer. De som ønsker en pose og/eller tilleggsprodukter, bestiller via denne lenken. Posen blir også annonsert på Facebooksiden vår. ​

 

Bestillingsfrist er alltid ved onsdag midnatt en uke før posen skal hentes.

Du bestemmer selv hvilke poser du ønsker å bestille. 

-Rent økonomisk er du ikke bundet til annet enn de bestillingene du selv velger å gjøre-

 

En pose med lokalt produserte økologisk/biodynamisk råvarer som for eksempel frukt, bær, grønnsaker, mel og andre forbruksvarer koster 220 kroner (inkludert bestillingsavgift). Vi har også ofte tilbud om en liten pose til 120 kroner som består av omtrent samme innhold. 

 

I tillegg til månedens pose, kan du også ofte bestille produkter som økologiske egg, melprodukter fra Holli Mølle, oljer med mer. 

 

Posen hentes hos Blender Collective i Storgata 15, 1776 Halden.

Utlevering foregår på torsdag (annonserte dato) mellom klokka 16.00 og 18.00

Husk å ta med den tomme posen din når du henter ny pose! 

Medlemskapet i Halden Kooperativ koster 250 kroner og er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.

Pengene går blant annet til innkjøp av handlenett, driftsutstyr, bankgebyrer med videre. Det kan også gå til arrangementer som gårdsbesøk, kurs og sosiale arrangement. 

Hva med den dugnaden?

 

Alle kan være medlem i Halden Kooperativ. Når andelsinnskudd/medlemskontingent er betalt, står du fritt til å kjøpe de posene og tilleggsproduktene du selv ønsker. For at Halden Kooperativ skal kunne driftes, er vi avhengige av at alle medlemmer bidrar på dugnad.

 

Dugnadsinnsatsen er en vakt eller to i året for å pakke eller utlevere poser. Styret setter også pris på at medlemmene hjelper til ved ulike arrangementer og med andre oppgaver.  

 

Pakkevakten går ut på å kontrollere, telle, veie og pakke varene i jutenettene til Kooperativet. Pakkingen foregår onsdag kveld, dagen før utlevering og varer omtrent en time. Det er alltid to medlemmer på pakkevakt.

 

Under utleveringsvakten får du i oppgave å dele ut posene til de medlemmene som har bestilt. Det føres en oversikt over utleveringene på skjemaet som ligger klart i utleveringslokalet. Rengjøring og rydding av lokalet er også en del av utleveringsvaktens oppgave. Utleveringsvakten varer omtrent to timer.

 

Logistikkansvarlig i styret har et overordnet ansvar for å koordinere pakking og utlevering.  Det settes opp en vaktliste per halvår over hvilke medlemmer som hjelper til ved pakking og utlevering av Månedens pose.