©2023 by HALDEN KOOPERATIV -  Proudly created with Wix.com

Styret i Halden Kooperativ SA

 

 

 

Styrets leder 

Gun-Helen Johansen

(m) 988 09 559

Styremedlem 

Innkjøp

Morten Paulsen

(m) 992 05 328

Styremedlem 

Kommunikasjon

Ann-Charlotte A. Kollegård

(m) 414 72 742

Styremedlem 

Innkjøp

Sissel Sofie Harbo

(m) 416 16 646

Styremedlem 

Kommunikasjon

Gry Rustad Pettersen

(m) 913 13 345

Styremedlem 

Potet & Pikkoline 

Alice Snorradóttir

(m) 406 07 886

Hele styret jobber sammen for å finne på hyggelige ting og for å få det hele til å gå i hop!

Vil du levere varer til oss? Ta kontakt med Sissel eller Morten så kanskje vi kan få til et fint samarbeid!