Styret i Halden Kooperativ SA

 

 

 

Styremedlem

Logistikk 

Christin Waleur Jansen

(m) 934 26 646

 

 

Styremedlem 

Innkjøp

Morten Paulsen

(m) 992 05 328

 

Styremedlem 

Innkjøp

Per Braarud

(m) 412 21 908

Styremedlem 

Kasserer

Erik Grønhaug

(m) 90 106 106

Styrets leder 

Kommunikasjon

Gry Rustad Pettersen

(m) 913 13 345

Styremedlem 

Potet & Pikkoline 

Alice Snorradóttir

(m) 406 07 886

Hele styret jobber sammen for å gjennomføre hyggelige aktiviteter og for å få det hele til å gå i hop!

Vil du levere varer til oss? Ta kontakt med Morten eller Per så kanskje vi kan få til et fint samarbeid!